• Un océano de vida por descubrir

  • El master de Biología marina de Galicia

  • Fórmate y dedícate a lo que te gusta

  • Un master pensado para ti

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Novedades del master

(3/5/18) Publicadas fechas de inscripción y matrícula Uvigo 18-19

 

Preinscripción: Link a Preinscripción y matrícula UVIGO

Documento: Plazos preinscripción y matricula Uvigo MBM 18-19

 

Primer plazo: junio / julio 2018

22/06 - 02/07 Preinscripción
10/07 Lista provisional de admitidos
11/07 - 13/07 Reclamaciones
17/07 Lista definitiva
18/07 - 23/07 Confirmación de matrícula

 

Segundo plazo: agosto / septiembre 2018

24/08 - 03/09 Preinscripción
7/09 Lista provisional de admitidos
8/09 - 11/09 Reclamaciones
13/09 Lista definitiva
14/09 - 17/09 Confirmación de matrícula

 

(13/4/18) Publicado documento de Oferta de Plazas para Prácticas Externas 18-19

Oferta prácticas externas 18-19

 

(18/9/17) Publicada Nueva Beca

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170914/AnuncioG0164-050917-0004_es.html

 

(15/9/17) Nuevo Cordinador del Máster

Dr. JOSÉ MANUEL GARCÍA ESTÉVEZ
Profesor Titular de Universidad
Email: jestevez@uvigo.es
DNI: 35554315H
TEL: 986812394

 

Área de Emprego
e Emprendemento

Edificio Miralles
Campus universitario
36310 Vigo
España

Tel. 986 814036
www.emprego.uvigo.es
areaemprego@uvigo.es

   

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN ESTUDANTES:

O prazo de inscrición é do 15 de novembro ata o 31 de xaneiro de 2016.

• Estar matriculado na Universidade de Vigo: ensinos oficiais de Grao, titulacións de primeiro ou segundo ciclo, máster oficial ou propio.
• Ter superados o 50% dos créditos totais do plan de estudos (no caso de máster non se terá en conta esta condición).
• Non manter relación contractual de tipo laboral, de prestación de servizos ou asimilable coa empresa, institución ou entidade onde realizará a práctica.
• Non ser alumno receptor de bolsa nas anteriores convocatorias do programa Santander.
• Non estar disfrutando doutra axuda ou bolsa formativa de características análogas a este programa.
• Os estudantes terán que inscribirse na plataforma web que habilitou Santander Universidades para este Programa na páxinawww.becas-santander.come na webhttp://www.bolsas.fundacionuvigo.es/e subir a seguinte documentación en pdf:
1.Currículo Vitae
2.Expediente académico que terá que conter a media do expediente en base 10
3.Xustificante de matrícula curso académico 2015/2016
4.Horario lectivo (horario de asistencia a clase)

Mais información:enlace

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN EMPRESAS:

O prazo de inscrición é do 15 de outubro ata o 31 de xaneiro de 2016.

• Ser unha PEME, microempresa ou un autónomo, situados en territorio nacional, entendéndose as primeiras como aquelas empresas que ocupan a menos de 250 persoas e cuxo volume de negocios anual non excede de 50 millóns de euros ou cuxo balance xeral anual non excede de 43 millóns de euros.
• As empresas interesadas en participar neste programa deberán Inscribirse na plataforma habilitada por Santander Universidades na páxina web www.becas-santander.com
•Asegurar os mecanismos e procedementos necesarios para a realización da práctica: asignación dun titor que forme parte da empresa ao estudante e deseño dun plan de formación e desenvolvemento de competencias profesionais.
•Cualesquiera outros que estableza a Universidade.

Ademais, terán que subir na páxina web a descrición detallada da oferta de prácticas (Solicitude de Estudantes para a realización de Prácticas Formativas).

Máis información:enlace

Para calquera dúbida contactar coa Fundación da Universidade de Vigo:

e-mail: practicas@fundacionuvigo.es

Teléfono: 986 814086

Adela García-Pintos Escuder

Directora

986 814036