Inicio

Máster interuniversitario en Bioloxía Mariña

 
A especial vinculación da Comunidade Autónoma de Galicia co medio mariño demanda a formación de especialistas que poidan facerse cargo da avaliación, xestión e correcta valoración da diversidade e dos recursos mariños dun área xeográfica determinada, garantindo a súa conservación dentro do marco xurídico vixente. Así mesmo, é igualmente imprescindible a formación de persoal dedicado a desenvolver tarefas docentes e investigadoras no campo da bioloxía mariña.
 

Máster interuniversitario en Bioloxía Mariña

 
A especial vinculación da Comunidade Autónoma de Galicia co medio mariño demanda a formación de especialistas que poidan facerse cargo da avaliación, xestión e correcta valoración da diversidade e dos recursos mariños dun área xeográfica determinada, garantindo a súa conservación dentro do marco xurídico vixente. Así mesmo, é igualmente imprescindible a formación de persoal dedicado a desenvolver tarefas docentes e investigadoras no campo da bioloxía mariña.
 

Máster interuniversitario en Bioloxía Mariña

 
A especial vinculación da Comunidade Autónoma de Galicia co medio mariño demanda a formación de especialistas que poidan facerse cargo da avaliación, xestión e correcta valoración da diversidade e dos recursos mariños dun área xeográfica determinada, garantindo a súa conservación dentro do marco xurídico vixente. Así mesmo, é igualmente imprescindible a formación de persoal dedicado a desenvolver tarefas docentes e investigadoras no campo da bioloxía mariña.
 

Máster interuniversitario en Bioloxía Mariña

 
A especial vinculación da Comunidade Autónoma de Galicia co medio mariño demanda a formación de especialistas que poidan facerse cargo da avaliación, xestión e correcta valoración da diversidade e dos recursos mariños dun área xeográfica determinada, garantindo a súa conservación dentro do marco xurídico vixente. Así mesmo, é igualmente imprescindible a formación de persoal dedicado a desenvolver tarefas docentes e investigadoras no campo da bioloxía mariña.
 

Universidades participantes